بابا دوبخش دارد بخشی در صحرا وبخشی بالای نیزه.

اما اینکه عمو چند بخش دارد را فقط بابا میداند...

/ 0 نظر / 59 بازدید