/ 1 نظر / 30 بازدید
kazhal

السلام علیک یا ضامن آهو آقا چقدر باید از راه دور بهتون سلام کنم؟ چقدر باید از پشت تلفن باهاتون دردل کنم؟ میخوام بیام پیشت آقا. فقط برای دیدن خودتون. آخه دلم واستون تنگ شده. [ناراحت] - - - سپاس. سنگین هواییمان کردید. [گل]