/ 1 نظر / 31 بازدید
kazhal

السلام علیک یا ضامن آهو آقا آخه تا کی باید از دور بهتون سلام کنم؟ یعنی هنوز باید فقط پشت تلفن درد و دل کنم؟ چقدر شمارتونو بگیرم و پشت خط مشغول خدا خدا کنم که آزاد بشه تا بتونم دو دقیقه فقط دو دقیقه هم کلام و هم صدای صلوات های داخل حرمتون بشم؟ یا ضامن آهو میخوام بیام پیشتون طردم نکن آقا . - - - سپاس. با وبلاگ زیباتون سنگین هواییمان کردید.